[1]
KURNAZ, E. ve AĞGÜL, S. 2018. TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal. 6, 2 (Eyl. 2018), 332–344. DOI:https://doi.org/10.15295/bmij.v6i2.237.