[1]
Uğurlu Kara, A. ve Beğenirbaş, M. 2021. Örgütsel adaletin örgütsel sessizliğe etkisinde yöneticiye duyulan güvenin düzenleyici rolü. Business & Management Studies: An International Journal. 9, 3 (Eyl. 2021), 956–975. DOI:https://doi.org/10.15295/bmij.v9i3.1850.