[1]
TATLI, M. ve ÇAKMAK, A.F. 2019. KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN FARKLI KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR AÇISINDAN ÇOK DÜZEYLİ ÖLÇÜMÜ; HEMŞİRELERİN UYUM ALGILARI İLE ÇALIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal. 7, 5 (Ara. 2019), 2464–2488. DOI:https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290.