[1]
AKDAĞ, G., SABAN, M., UYGURTÜRK, H. ve GENÇ, M. 2019. FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal. 7, 5 (Ara. 2019), 2669–2700. DOI:https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1285.