[1]
ERTÜRK, E. ve GÖKCE, Şükran 2019. TÜRKİYE’DE STRATEJİK LİDERLİK ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal. 7, 3 (Ağu. 2019), 165–182. DOI:https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1237.