[1]
KONAK, A. ve KORAP, L. 2019. DIŞ TİCARET ÜZERİNDE ETKİSİ BULUNAN BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERE YÖNELİK UYGULAMALI BİR TİCARET DENGESİ MODELLEMESİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Business & Management Studies: An International Journal. 7, 1 (Mar. 2019), 403–422. DOI:https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1074.