[1]
ÇİFTCİ, D. Öztürk ve PARLAK, N. 2019. ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAM KALİTESİ ALGILARI İLE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MUHASEBE MESLEK ELEMANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Business & Management Studies: An International Journal. 7, 2 (Haz. 2019), 687–713. DOI:https://doi.org/10.15295/bmij.v7i2.1042.