Makale Detayına Dönün ÜLKELERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI: YAPAY SİNİR AĞI VE ANFIS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA
İndir