Cilt 2 Sayı 2 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

ELEKTRONİK ORTAMDA ALIŞVERİŞ YAPANLARIN KONTROLSÜZ SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ: İNTERAKTİF BİR UYGULAMA

Zeynep Üster
Biyografi

Yayınlanmış 2015-02-16

Anahtar Kelimeler

 • Elektronik Perakendecilik,
 • Kontrolsüz Satın Alma

Nasıl Atıf Yapılır

Üster, Z. (2015). ELEKTRONİK ORTAMDA ALIŞVERİŞ YAPANLARIN KONTROLSÜZ SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ: İNTERAKTİF BİR UYGULAMA. Business & Management Studies: An International Journal, 2(2), 168–187. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i2.69

Özet

Son yıllarda teknolojideki ilerlemeler ile birlikte internet kullanımı da farklılaşmaktadır. Her konuda bilgi ihtiyacını karşılayan internet artık tüketiciler için ürünlere daha hızlı, daha kolay ve daha ucuz ulaşabilecekleri bir alışveriş ortamı haline gelmiştir. İnternetin hayatı kolaylaştıran yanları elektronik ortamı alışveriş için cazip hale getirmektedir. Ancak bütün bu avantajların bir yan etkisi olarak tüketiciler online ortamda ihtiyacı olmayan ürünleri de satın alma şeklinde bir davranış göstermeye başlamaktadır. Bu araştırmadaki amaç elektronik ortamda alışveriş yapan tüketicilerin kontrolsüz satın alma eğilimlerini incelemektir. Diğer alt amaçlar ise, tüketicilerin demografik özellikleri, psikolojik etkenler vb. faktörlerin tüketicilerin kontrolsüz satın alma eğilimlerine olan etkisini saptamaya çalışmaktır. Ayrıca elektronik ortamda kontrolsüz satın almayı etkileyen faktörleri de incelemektir. Uygulama kısmında ise, elektronik ortamda alışveriş yapan tüketicilerin kontrolsüz satın alma davranışlarının incelenmesi amacıyla interaktif ortamda bir uygulama yapılmıştır. Anket yöntemi ile veri toplanılan bu bölümde geçerliliği olan 245 tane anket formu SPSS yazılım programında analiz edilmiştir. İfadelerin güvenilirlik analizleri,  frekans dağılımı ve faktörler elde edilmiş, MANOVA analizleri ile farklılıklar tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aydın, S. (2010) “Hedonik Alışverişin Cinsiyet, Gelir ve Yerleşim Büyüklüğüne Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma,” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 15 (3), 435-452
 2. Babin, B. J., Darden, W. R. ve Griffin, M., (1994) “Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value,” Journal Of Consumer Research. 20 (03), 644-656.
 3. Cinjarevic, M. (2010). “Cognitive and Affective Aspects of Impulse Buying,” Sarajevo Business and Economics Review. 30, 170-173
 4. Dawson, S. ve Kim, M., (2009) “External and Internal Trigger Cues of Impulse Buying Online,” Direct Marketing: An International Journal. 3 (1), 20
 5. Doğrul, Ü. (2012) “Elektronik Alışveriş Davranışında Faydacı ve Hedonik Güdülerin Etkisi,” Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1), 321-331.
 6. Dursun, T., Oskaybaş, K. ve Gökmen, C. (2013) Mağaza Atmosferinin İçgüdüsel Satın Almaya Etkisi ve Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma. 35(2):233
 7. Enginkaya, E. (2006) “Elektronik Perakendecilik ve Elektronik Alışveriş,” Ege Academic Review. 6 (1), 10-12.
 8. Erkan, M., (2012). E-Ticaret Çağı. İstanbul:Optimist Yayınları
 9. İdeasoft: Sosyal ticaret nedir? (26 Haziran 2013) http://www.eticaret.com/sosyal-ticaret-nedir.html (22 Mayıs 2014)
 10. İzgi B. B. ve Şahin İ., (2013) “Elektronik Perakende Sektörüne ve İnternet Alışverişi Tüketici Davranışı: Türkiye Örneği,” Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2 (1), 12
 11. Kurşunluoğlu, Emel., (2009) “Mağazalı Perakendecilir ve Müşteri Servisleri,” Journal of Yasar University. 4 (14), 2174
 12. Laverie, D.A., (2004) “Exploring Impulse Purchasing on the Internet,” Advances in Consumer Research. 31, 59
 13. Mai, N.T.T., Jung, K., Lantz, G., ve Loeb, S.G. (2003) “An Exploratory Investigation into Impulse Buying Behavior in a Transitional Economy: A Study of Urban Consumers in Vietnam,” Journal of International Marketing. 11 (2), 16.
 14. Milliken, J. (26 Haziran 2012). Mobile Phones are Changing the World of Retail-at a remarkable speed. http://www.theguardian.com/media-network/media- network-blog/2012/jun/26/mobile-retail-technology-consumer (28 Mayıs 2014).
 15. Nakip, M. (2006) Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 16. Park, E. J., Kim, E. Y., Funches, V. M. ve Foxx, W. (2012) “Apparel product attributes, web browsing, and e-impulse buying on shopping websites,” Journal of Business Research. 65, 1583-1584.
 17. Stern, H. (1962) “The Significance of Impulse Buying Today,” Journal of Marketing, 26 (2), 59
 18. Rook, D. W. ve Hoch, S. J., (1985) “Consuming Impulse,” Advance in Consumer Research. 12, 23.
 19. Tatlıdil, R., Zalluhoğlu, A. E., Candemir, A., (2012) “Mobil Perakendecilik ve Tüketici Eğilimlerinin Analizine Yönelik Bir Pilot Çalışma” 11.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya
 20. Tek, Ö. B. ve Orel, F. D., (2008). Perakende Pazarlama Yönetimi. İzmir:Birleşik Matbaacılık
 21. Verhagen, T. ve Dolen, W. (2011) “The Influence of Online Store Beliefs on Consumer Online Impulse Buying: A Model and Empirical Application,” Information & Management. 48 (8), 320
 22. Yeniçeri, T., Yaraş, E., Akın, E., (2012) “Tüketicilerin Riskten Kaçınma Düzeylerine Göre Sanal Alışveriş Risk Algısı ve Sanal Plansız Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi,” Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5 (9), 148
 23. Yi, S. ve Baumgartner, H. (2011) “Coping with Guilt and Shame in the Impulse Buying Context,” Journal of Economic Psychology. 32, 458