Vol. 2 No. 2 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

AN INVESTIGATION OF IMPULSIVE BUYING TENDENCIES OF SHOPPERS IN ELECTRONIC ENVIRONMENT

Zeynep Üster
Bio

Published 2015-02-16

How to Cite

Üster, Z. (2015). AN INVESTIGATION OF IMPULSIVE BUYING TENDENCIES OF SHOPPERS IN ELECTRONIC ENVIRONMENT. Business & Management Studies: An International Journal, 2(2), 168–187. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i2.69

Abstract

In recent years, along with the advances in technology the internet is also differentiated. Internet, meets the needs of information on any subject, has become faster, easier and cheaper shopping environment for consumers to reach. The features of internet that make life easier make the electronic environment attractive for shoppers. However, as a side effect of these advantages, consumers begin to show behavior of buying goods without the need in electronic environment. In this study aim is to examine the impulsive buying trends of consumers that shop in electronic environment. Other sub-objective is to determine the effects of demographic characteristics and psychological factors on impulsive buying trends of consumers’ impulse buying tendency. Moreover it analyzes the factors effecting impulsive buying in electronic environment. In the part of application, interactive implementation is made to analyze the impulsive buying behavior of consumers that shop in electronic environment. Research data is collected by survey method and 245 valid survey results analyzed by SPSS software. Data reliability levels were determined, the frequency and average values were calculated, factor analysis and MANOVA analysis were applied.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Aydın, S. (2010) “Hedonik Alışverişin Cinsiyet, Gelir ve Yerleşim Büyüklüğüne Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma,” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 15 (3), 435-452
 2. Babin, B. J., Darden, W. R. ve Griffin, M., (1994) “Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value,” Journal Of Consumer Research. 20 (03), 644-656.
 3. Cinjarevic, M. (2010). “Cognitive and Affective Aspects of Impulse Buying,” Sarajevo Business and Economics Review. 30, 170-173
 4. Dawson, S. ve Kim, M., (2009) “External and Internal Trigger Cues of Impulse Buying Online,” Direct Marketing: An International Journal. 3 (1), 20
 5. Doğrul, Ü. (2012) “Elektronik Alışveriş Davranışında Faydacı ve Hedonik Güdülerin Etkisi,” Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1), 321-331.
 6. Dursun, T., Oskaybaş, K. ve Gökmen, C. (2013) Mağaza Atmosferinin İçgüdüsel Satın Almaya Etkisi ve Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma. 35(2):233
 7. Enginkaya, E. (2006) “Elektronik Perakendecilik ve Elektronik Alışveriş,” Ege Academic Review. 6 (1), 10-12.
 8. Erkan, M., (2012). E-Ticaret Çağı. İstanbul:Optimist Yayınları
 9. İdeasoft: Sosyal ticaret nedir? (26 Haziran 2013) http://www.eticaret.com/sosyal-ticaret-nedir.html (22 Mayıs 2014)
 10. İzgi B. B. ve Şahin İ., (2013) “Elektronik Perakende Sektörüne ve İnternet Alışverişi Tüketici Davranışı: Türkiye Örneği,” Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2 (1), 12
 11. Kurşunluoğlu, Emel., (2009) “Mağazalı Perakendecilir ve Müşteri Servisleri,” Journal of Yasar University. 4 (14), 2174
 12. Laverie, D.A., (2004) “Exploring Impulse Purchasing on the Internet,” Advances in Consumer Research. 31, 59
 13. Mai, N.T.T., Jung, K., Lantz, G., ve Loeb, S.G. (2003) “An Exploratory Investigation into Impulse Buying Behavior in a Transitional Economy: A Study of Urban Consumers in Vietnam,” Journal of International Marketing. 11 (2), 16.
 14. Milliken, J. (26 Haziran 2012). Mobile Phones are Changing the World of Retail-at a remarkable speed. http://www.theguardian.com/media-network/media- network-blog/2012/jun/26/mobile-retail-technology-consumer (28 Mayıs 2014).
 15. Nakip, M. (2006) Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 16. Park, E. J., Kim, E. Y., Funches, V. M. ve Foxx, W. (2012) “Apparel product attributes, web browsing, and e-impulse buying on shopping websites,” Journal of Business Research. 65, 1583-1584.
 17. Stern, H. (1962) “The Significance of Impulse Buying Today,” Journal of Marketing, 26 (2), 59
 18. Rook, D. W. ve Hoch, S. J., (1985) “Consuming Impulse,” Advance in Consumer Research. 12, 23.
 19. Tatlıdil, R., Zalluhoğlu, A. E., Candemir, A., (2012) “Mobil Perakendecilik ve Tüketici Eğilimlerinin Analizine Yönelik Bir Pilot Çalışma” 11.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya
 20. Tek, Ö. B. ve Orel, F. D., (2008). Perakende Pazarlama Yönetimi. İzmir:Birleşik Matbaacılık
 21. Verhagen, T. ve Dolen, W. (2011) “The Influence of Online Store Beliefs on Consumer Online Impulse Buying: A Model and Empirical Application,” Information & Management. 48 (8), 320
 22. Yeniçeri, T., Yaraş, E., Akın, E., (2012) “Tüketicilerin Riskten Kaçınma Düzeylerine Göre Sanal Alışveriş Risk Algısı ve Sanal Plansız Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi,” Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5 (9), 148
 23. Yi, S. ve Baumgartner, H. (2011) “Coping with Guilt and Shame in the Impulse Buying Context,” Journal of Economic Psychology. 32, 458